Shaping the future of animal health
Sverige

Cookie- och integritetspolicy

Inledning

När du besöker Virbacs webbsida samlas det in upplysningar om dig som används för att anpassa och förbättra innehållet samt öka värdet av innehållet som visas på sidan. Om du inte vill att det ska samlas in några uppgifter bör du radera dina cookies och avstå från att använda webbsidan. Här nedan beskrivs vilken information som samlas in, i vilket syfte och vilka tredje parter som har tillgång till uppgifterna.

 

Cookies

Webbsidan använder ”cookies”, en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande i syfte att känna igen den, minnas inställningar, sammanställa statistik och rikta annonseringen. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det går att radera eller blockera cookies. Se beskrivning http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

Om du raderar eller blockerar cookies kan innehållet, som annonser, bli mindre relevant för dig och även förekomma oftare. Du kan dessutom riskera att webbsidan inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbsidan innehåller cookies från tredje part, som i varierande omfattning kan omfatta:

  • Facebook, Google Analytics och ev. ytterligare andra samarbetspartner.

 

Personuppgifter

 

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t.ex. vid allmän hämtning av innehåll, om du registrerar dig för våra nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, annan användning av tjänster eller köp via vår webbutik shop.nu.virbac.com.

Vi samlar in och behandlar normalt följande typer av uppgifter: ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, din geografiska placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv ger explicit samtycke till och själv skriver in informationen behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-post, adress och ev. betalningsinformation. Det sker normalt i samband med att ett användarnamn upprättas vid inloggning eller vid köp via Virbacs webbutik.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligt raderas, offentliggörs, går förlorade, förstörs eller delges till obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot lagstiftningen.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa det innehåll som sannolikt är mest relevant för dig, att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, som t.ex. att ta emot nyhetsbrev eller annan korrespondens. Utöver detta använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringstid

Uppgifterna lagras så länge det är tillåtet enligt lag och vi raderar dem när de inte längre behövs. Lagringstiden beror på uppgifternas karaktär och orsaken till att de lagras. Det går därför inte att ange en generell tidsram för hur länge information lagras.

Utlämnande av uppgifter

Data om hur du använder webbsidan, vilka annonser du ser och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment mm. lämnas ut till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det gäller i avsnittet ”Cookies” här ovan. Uppgifterna används för riktad annonsering och för att analysera trafiken till webbsidan.

Vi anlitar även ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifterna för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.

Personuppgifter som exempelvis namn och e-postadress lämnas enbart ut om du ger samtycke till det. Vi använder endast databehandlare i EU och sådana länder där dina uppgifter får ett tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom när som helst göra invändningar mot att uppgifterna används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga har du rätt att kräva att de korrigeras eller raderas. Förfrågningar om detta kan skickas till: virbac@virbac.se.

Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

 

Utgivare
Virbac Danmark
Profilvej 1
DK-6000 Kolding
tel. (+45) 75521244
e-post: virbac@virbac.dk

 

Hosting
PEER 1 France
Green Side - Bât 2, 400 avenue Roumanille 06410 Biot FRANCE
RCS Antibes 749 865 820
Tel. : +33 805 210 280