Shaping the future of animal health
Sverige

Skyddar hundar och katter mot fästingar och loppor

Fastningens_livscykel.jpgDet är viktigt att skydda ditt djur mot fästingar för att undvika smitta!

Fästingar

Virbac_flaat_1.gif

Den vanligast förekommande fästingen i Sverige heter Ixodes Ricinus.
Den har 4 stadier i sin livscykel: ägg, larv, nymf och vuxen fästing. Både larv och nymf behöver suga blod för att utvecklas vidare till nästa stadium. Fästingar trivs bäst i tät, fuktig vegetation och sprider sig med hjälpa av värddjur som möss, fåglar, rådjur och människor. Fästingen kan övervintra och aktiveras när utetemperaturen överstiger + 4-5 grader.

Loppor

Virbac_loppe.gif

Effipro® skyddar även din hund/katt mot loppor. I Sverige ses loppor främst i södra delarna av landet. Det finns ett flertal lopparter anpassade till specifika värddjur, t.ex hund- och kattloppan.
Loppor är synliga för ögat och orsakar klåda.

Fästingbett orsakar inte bara lokal hudirritation utan kan även överföra allvarliga sjukdomar till dig och din hund/katt.

Effipro

Djurslag: Hund, Katt

Typ: Parasiter

Effipro picture

Veterinärmedicinska läkemedel. Skyddar mot fästingar och loppor.

Läs mer