Shaping the future of animal health
Sverige

Canigen

Djurslag: Hund

Typ: Vacciner

Canigen picture

Veterinärmedicinska läkemedel

Läs mer

Canileish

Djurslag: Hund

Typ: Vacciner

Canileish picture

Veterinärmedicinska läkemedel

Läs mer

Virbagen Omega

Djurslag: Hund, Katt

Typ: Vacciner

Virbagen Omega picture

Veterinärmedicinska läkemedel

Läs mer

Speed Leish K test

Djurslag: Hund

Typ: Tester, Vacciner

Speed Leish K test picture

Virbacs leishmania snabbtest Speed Leish K för prevaccinationsscreening.
Ger ej utslag för vaccinantigen

Läs mer