Virbac vill hjälpa djurkliniker att få en miljövänligare profil

01/01/2019 - Virbac Artikler

Virbac lanserar en hållbar plastpåse av återvunnet material så att de svenska djurklinikerna kan få en grönare profil.

Resultat0 (0 Röster)

På Virbac arbetar vi med olika initiativ inom ramen för vårt CSR-program Betterment by Virbac. Ett av initiativen handlar om miljö och klimat.

Det har medfört att vi har valt att stoppa användningen av konventionella plastpåsar, och i stället har vi utvecklat en mer miljövänlig lösning.

Initiativet bygger på den senaste rapporten från Tekniska universitetet i Danmark. I den slås det fast att plastpåsar är mer miljövänliga än tygpåsar. Faktum är att produktionen av en tygpåse belastar ozonskiktet 20 000 gånger mer än en plastpåse.

Det betyder med andra ord att du måste använda en påse av bomull 20 000 gånger innan den är mer miljövänlig än en påse av plast.

Plastpåse av återvunnet material

Även om det är fastställt att plastpåsar innebär en mer hållbar lösning än bomullspåsar, har Virbac undersökt om det går att optimera materialvalet.

I vår strävan att ta fram en hållbar lösning har vi funnit en plastpåse med en unik sammansättning. LDPE-plast tillhör de material som har minst miljöpåverkan. Vi har dock gått ett steg längre och valt en påse som är framställd av 80 procent återvunnen LDPE-plast i kombination med 20 procent ren LDPE-plast.

Det är en bra lösning för miljön – om inte den allra bästa, eftersom den återvunna plasten är framställd av avfall och återvunnen plast.

Och sådana tankegångar gillar vi.

Vi är inte perfekta. Men vi jobbar på det.

Virbac köper normalt in 35 000 plastpåsar om året, och dessa distribueras vidare till bland annat danska, norska och svenska djurkliniker. Vårt byte av plastpåsar innebär en minskning av CO2.

Men insatsen har också ett annat syfte.

Vi vill hjälpa djurklinikerna att uppnå en grönare profil med vår produktion av de klimatvänliga påsarna. Därför uppmanar vi också klinikerna att fatta beslutet att ta betalt för påsarna, så att fokus sätts på förbrukningen. Vi har även prytt påsarna med en textdesign som uppmuntrar till återanvändning. En kombination som har ett starkt signalvärde.

Virbac använder en stor andel plast i sina förpackningar med hänsyn till hållbarhet, hygien och säkerhet vid hantering av läkemedel. Ett område som det dock även är fokus på.

Vi är inte perfekta. Men vi jobbar på det.

 


 

Fakta om plast- och plastpåsar

  • Varje minut dumpar vi det som motsvarar en lastbil plast i oceanen.

  • Fortsätter vi i denna takt kommer det år 2050 finnas mer plast i havet än fisk.

  • EU vill minska användandet till 90 plastpåsar per person och år 2019 och till 40 plastpåsar 2025.

  • Sverige är en bra bit på vägen – i fjol användes mer än 83 påsar per person, eller totalt 832 miljoner påsar.

  • Sedan i fjol måste den som tillverkar eller för in plastkassar i Sverige rapportera antalet till Naturvårdsverket.

  • Novus genomförde på uppdrag av Håll Sverige Rent attitydundersökningar i fjol som visade att
    medhavd väska är det vanligaste alternativet att bära inköpen i (42 procent).

  • Andelen som uppgav att de alltid eller oftast valde bort plastkasse ökade från 30 till 51 procent.

  • Andelen som uppgav att de valde bort plastkasse av miljöskäl ökade från 52 till 63 procent.


Källa: Naturvårdsverket, Håll Sverige Rent/Novus