Virbac Group

Med fokus på djurhälsa, hur det hela började

Med de olika preparat som tillverkades av laboratorium inriktade på humanfarmaci på 1960-talet, gick det inte att behandla alla djursjukdomar. Stora grupper såg intresse i att investera i djurs hälsa, och år 1968 använde sig Pierre-Richard Dick – veterinärläkare i Nice – av sin utbildning vid Pasteur-institutet för att utforma och utveckla nya mediciner. Han grundade Virbac med avsikt att förse veterinärer, uppfödare och husdjursägare med en rad innovativa lösningar för att bekämpa djursjukdomar.

Vi erbjuder hälsoprodukter i mer än 100 länder, vi har behållit vårt oberoende och vårt DNA. Virbacs innovationer, som förbättrar djurens livskvalitet, är praktiska och omfattar ett brett spektra av produkter och tjänster inom diagnostisering, prevention samt behandling av de flesta patologier. Tack vare detta erbjudande, som stöds av ett industriellt verktyg som uppfyller högsta internationella kvalitetsstandarder, har Virbac kunnat odla personliga relationer med veterinärer, uppfödare och husdjursägare i varje land under femtio år. Dessa privilegierade partnerskap, där sociala, hälso- och miljöfrågor sammanfaller, gör att Virbac dag efter dag kan bidra till att forma framtidens djurhälsa.

Grundaren

Våra värderingar

Nyckeltal

Graphic_EN_290x200_01.jpgGraphic_EN_290x200_02.jpgGraphic_EN_290x200_03.jpg