Veterinärmedicinska läkemedel till smådjur
Produktnamn Typ SmPC
Alizin Vet. Reproduktion Alizin Vet. SmPC
Canigen Vacciner

Canigen DHPPi SmPC

Clomicalm Beteendeprodukter Clomicalm SmPC
Cortavance Vet. Hudprodukter Cortavance Vet. SmPC
Cortotic Vet. Hudprodukter Cortotic Vet SmPC
Cyclance Vet. Hudprodukter Cyclance Vet. SmPC
Daxocox Smärta och anestesi Daxocox SmPC
Easotic Vet. Hudprodukter Easotic Vet. SmPC
Epirepress Epilepsi

Epirepress 100 mg SmPC

Epirepress 15 mg SmPC

Inflacam Smärta och anestesi Inflacam SmPC
Itrafungol Hudprodukter /Antifungala medel Itrafungol SmPC
Milpro Vet. Avmaskning

Milpro SmPC 16 mg/40 mg

Milpro SmPC 4 mg/10 mg

Milpro SmPC 2,5 mg/25 mg

Milpro SmPC 12,5 mg/125 mg

Rogiola Vet Smärta  Rogiola SmPC
Stelfonta Neoplasi Stelfonta SmPC
Suprelorin Reproduktion Suprelorin SmPC
Vetflurane Smärta och anestesi Vetflurane SmPC
Virbagen Omega Vacciner och immunterapi Virbagen Omega SmPC
Ypozane Vet. Reproduktion Ypozane Vet. SmPC
Zoletil Vet. Smärta och anestesi

Zoletil 25+25 mg/ml SPC

Zoletil 50+50 mg/ml SPC

 

Veterinärmedicinska läkemedel till häst
Produktnamn Typ SmPC
Eraquell Vet. Avmaskning Eraquell Vet. SmPC
Equimax Vet. Avmaskning Equimax Vet. SmPC
Inflacam Smärta och anestesi Inflacam SmPC
Vetflurane Smärta och anestesi Vetflurane SmPC

 

Veterinärmedicinska läkemedel till nöt
Produktnamn Typ SmPC
Bovigen RCE Vet. Vacciner och immunterapi Bovigen RCE Vet. SmPC
Kriptazen Antibiotika Kriptazen SPC
Inflacam Vet. Smärta och anestesi Inflacam SmPC