Virbac Sverige

Våra värderingar

FRÄMJAFÖRETAGANDEOCHENTREPRENÖRSKAP

Visa initiativförmåga och mod. Ta risker och våga sig utanför de gamla hjulspåren. Detta är vad som driver oss och möjliggör för oss att lära av våra misstag, att vara uthålliga och förnya oss så att vi snabbt kan ställa om i en konstant föränderlig värld.

STIMULERAINNOVATION

Alla våra handlingar närs av kreativitet och av vår skarpsinnighet och fokus. Vi utnyttjar de senaste trenderna och verktygen för att kunna erbjuda våra kunder allt smartare och mer praktiska lösningar. Vi lägger fokus på förebyggande åtgärder och välbefinnandet hos djur som ett svar på dagens utmaningar inom djurhälsan runt om i världen, samtidigt som vi beaktar de näringsmässiga och sanitära dimensionerna.

VISA VÅRTENGAGEMANG

På Virbac jobbar vi med passion och gör vårt absolut bästa i varje projekt vi arbetar med. Med våra gemensamma ansträngningar och teamanda uppfyller vi vår önskan om att utmärka oss, samtidigt som vi kan dra nytta av varandras professionella och kulturella skillnader i vår strävan mot ett bättre resultat.

FRÄMJA ETTKUNDORIENTERATFÖRHÅLLNINGSSÄTT

De som bryr sig om djur är avgörande för vår existens. Därför är det viktigt att vi är uppmärksamma på veterinärernas, jordbrukarnas och husägarnas förväntningar. Detta är "limmet som binder" de unika och intensiva relationerna vi har med dem; som är nyckeln till att förutse deras behov och ge dem användbara, varaktiga lösningar som förbättrar veterinärpraxis och livskvalitet för djuren.

TA HÄNSYN TILL OCHLYSSNA PÅ MÄNNISKOR

Människorna är nyckeln till framgång hos oss, och de är ett viktigt kännetecken för ett företag av vår storlek. Vi ger varje anställd en miljö med kontinuerlig utveckling, så att de kan växa och flytta företaget framåt i en kultur där delning och teamanda är nyckeln. Mångfald och mänskliga värderingar är några av våra styrkor, vilket ger en rikare erfarenhet till våra team och kunder.

Choose sustainability

We have always looked to the future. We strive to shape and develop our line of work, and to make it more sustainable for the long-term. This is why we are always careful to only make high-quality investments and emphasize long-term profitability above short-term pay-offs. Performance is only sustainable when adopting an approach that simultaneously reconciles economic growth, care for people and the environment. At Virbac, it is our responsibility to find the best balance among these three dimensions.