Resultat5 (1 Röster)

Ska mitt djur bedövas inför operationer och större undersökningar?

En bra bedövning ger veterinären arbetsro att genomföra bästa möjliga undersökning eller operation.

Om ditt husdjur ska opereras eller genomgå större undersökningar, måste det bedövas. Det främsta skälet för att bedöva djuret är att undvika att det känner onödig smärta eller obehag i samband med undersökningar och operationer.

Ofta ombeds du att lämna ditt djur, som ska vara fastande, på kliniken på morgonen. Och beroende på vad djuret ska genomgå, kommer det ofta hem samma dag.

 

Vad ska jag tänka på innan mitt djur får bedövning?

Fasta:

För att minska risken för kräkning och ev. aspiration i samband med narkos, bör magen vara tom. Djuret ska fasta från kvällen innan. Det är tillåtet att djuret dricker vatten fram till 2 timmar före operationen.

Blodprov:

I vissa fall rekommenderar vi att det tas ett blodprov innan bedövningen för att mäta eventuella blodvärden, som kan vara viktiga att känna till i samband med bedövningen.

 

Hur går bedövningen till?

Innan själva bedövningen får de flesta djur en lugnande spruta. Djuret blir lugnt och avslappnat och mängden bedövningsmedel kan därmed minskas avsevärt.

 • Injektionsbedövning

För mindre ingrepp såsom röntgenundersökning, rengöring av tänder och öron, bedövas djuret som regel med en injektion i en muskel eller under huden. Sprutan innehåller en blandning av lugnande och smärtstillande medicin. Ofta sätter man en liten kateter i ena frambenet så att man kan komplettera med vätska eller mer bedövningsmedel om det behövs. Därför kan du se ett litet hudområde som är rakat.

 • Narkos i form av gas

Om djuret ska vara nedsövt under lång tid används ett bedövningsmedel i gasform. Ofta får djuret först en spruta med en bedövningsvätska så att det lugnt och försiktigt faller i sömn. Därefter för man ner en gummislang för syre och narkosgas i djurets luftrör. Narkosgasen gör att djuret förlorar medvetandet och inte känner någon smärta.

 • Ryggmärgsbedövning

Vid ryggmärgsbedövning injiceras ett lokalbedövningsmedel i ryggradskanalen. Det innebär att bakkroppen blir fullständigt bedövad. Ryggmärgsbedövning används t.ex. vid kejsarsnitt och knäoperationer.

 • Lokalbedövning

Bedövning sker genom att man injicerar ett lokalbedövningsmedel i det område där djuret ska behandlas. Lokalbedövning används normalt i samband med att mindre skärsår och liknande ska sys.
 


 

Efter operationen

Uppvakning sker i en lugn miljö under överinseende av antingen en djursjukskötare eller en veterinär. Ditt husdjur hålls varmt och dess allmäntillstånd kontrolleras innan hemresan.

 • Smärtlindring

Om ditt husdjur har opererats har det ofta behov av smärtlindring dagarna efter operationen. Hur mycket och hur länge beror på typen av operation.

 • Trötthet och illamående efter narkos

Inte sällan kommer husdjuret att vara trött efter narkosen och behöva vila. Det kan ta en liten stund innan dåsigheten och tröttheten har försvunnit helt. Det är normalt, och det är bara bra om ditt djur är i stillhet under det första dygnet efter operationen.

Ditt husdjur kan må illa efter narkosen och ha minskad aptit samma dag. Vissa djur kan också känna ömhet och obehag i halsen om de har haft ett gummirör i luftstrupen. Det här obehaget är övergående.

Det är normalt att ditt husdjur rakas på benet där en kateter sätts in i blodkärlet.
 

Finns det någon risk med bedövningen?

Det medför alltid en viss risk när man bedövar. Men med de nya och moderna bedövningsmedlen är risken mycket liten. Frågan om huruvida djuret ska sövas, uppvägs av vad risken är om man inte gör det. Fråga din veterinär om råd. För att ytterligare minska risken undersöker veterinären alltid djuret noggrant innan det sövs, och tar särskilt hänsyn till djurets cirkulation och lungfunktion.

Veterinären kontrollerar också om djuret har någon form av inflammation i kroppen, eller om det får någon medicin. Det kan vara en god idé att analysera ett blodprov innan narkos, där till exempel djurets lever- och njurfunktion undersöks.

För att undvika att djuret kräks under eller efter narkosen, är det viktigt att du följer rekommendationerna om fasta.

Kräkningar kan orsaka lunginflammation eller i värsta fall kvävning. Överviktiga djur löper större risk för störningar i lung- och cirkulationsfunktionen och därmed också större risker vid narkos.
 

Om ditt djur har haft problem vid tidigare narkoser, är det mycket viktigt att du berättar detta för veterinären.

 Vad ska jag tänka på när jag får hem mitt djur efter en narkos?

Du bör kontakta din veterinär om ditt husdjur efter en narkos:

 • Inte vill äta eller dricka efter 24 timmar.
   
 • Inte är friskt efter 24 timmar.
   
 • Får feber.
   
 • Om ett operationssår går upp, verkar svullet eller om såret vätskar.
   
 • Om en en gasbinda eller ett bandage verkar sitta åt för hårt, blir blött eller börjar lukta konstigt.
   
Om du har några andra frågor eller om du är orolig för ditt djurs tillstånd, kontakta din veterinär omedelbart.
Viktigt att veta
Daglig tandvård

Daglig tandvård

Tandproblem är en av de vanligaste sjukdomarna hos hund och katt. Därför är daglig tandvård med goda hjälpmedel viktigt för att ta om ditt husdjur.

Njursvikt & nedsatt njurfunktion

Njursvikt & nedsatt njurfunktion

Vad är kronisk njursvikt?

Hudproblem

Hudproblem

Bli klokare på hud- och pälsproblem