Resultat0 (0 Röster)

Lär dig mer om inälvsmask och de hot som de utgör

Parasiter utgör en risk för både husdjur och människor!

Inälvsmask hos hundar och katter skiljer sig åt i form och storlek. De tillhör den minsta typen av maskar som man kan se med blotta ögat.

Inälvsmask kan utgöra ett hot mot ditt husdjur, och vissa utgör också en hälsorisk för oss människor. Vissa hundar och katter är mer mottagliga för att smittas med mask än andra. Därför är det viktigt att du diskuterar med din veterinär hur du bäst undviker att ditt husdjur får mask.

De vanligaste typerna av inälvsmask  som ditt husdjur kan utsättas för:

Tjek_brown.png Bandmask

Tjek_brown.png Spolmask

Tjek_brown.png Hakmask

Tjek_brown.png Piskmask

Tjek_brown.png Hjärtmask

Kontrollera regelbundet din hund eller katt för mask hos din veterinär!

Är ditt husdjur i riskzonen?

Ditt husdjur kan få mask på många sätt:

 • Kontakt med smittad jord
 • Äta möss och fåglar
 • Äta rått kött
 • Få i sig loppor
 • Di från smittad tik
 • Bli stucken av mygg i Sydeuropa

Teaser_banner_968x300px_ormesmitte.jpg

 

Studier har visat att 20,4 % av jordproverna från parker och offentliga lekplatser är kontaminerade med maskägg.

Alla hundar och katter kan få inälvsmask, men vissa är mer utsatta än andra:

 • Valpar
 • Kattungar
 • Utekatter eller katter som jagar
 • Jakthundar
 • Hundar som strövar
 • Hundar som rör sig i parker
 • Lösspringande djur
 • Husdjur som reser ofta

Teaser_banner_968x300px_rejsehund.jpg

Lär dig mer om inälvsmask och de hot som de utgör:

Spolmask

Kräkningar

Diarré

Uppsvälld mage

Nedsatt aptit

Viktminskning

Blodbrist

Hakmask

Diarré

Viktminskning

Blodbrist

Ansträngd andning

Hosta

Piskmask

Nedsatt aptit

Viktminskning

Ansträngd andning

Hosta

Bandmask

Klåda i ändtarmsöppningen

Irritation

Hjärtmask

Ansträngd andning

Hosta

Nedsatt prestation i samband med motion

Död

Vissa maskar kan överföras till människor och orsaka sjukdomar hos både barn och vuxna

Hundar och katter kan överföra farlig inälvsmask till oss. Sådana sjukdomar kallas zoonos.

Vi har en nära relation med våra husdjur. Vi leker och kelar med dem, och ibland får de sova med oss. Vid så nära kontakt går det inte att undvika att vi utsätter oss för samma inälvsmask som vårt husdjur bär runt på. Barn löper större risk än vuxna.

Det är därför viktigt att vi regelbundet kontrollerar våra husdjur för mask, och att vi ser till att ha god hygien i hemmet.

Teaser_banner_968x300px_hundeprodukter2.jpg

Goda råd om hur man minimerar risken att bli smittad:

Goda råd om hur man minimerar risken att bli smittad

 • Tvätta och borsta ditt husdjur ofta.
 • Undvik att pussa din hund eller katt.
 • Täck över leksandlådor när de inte används.
 • Låt inte dina barn äta jord eller mat som har ramlat på marken.
 • Tvätta frukter och grönsaker innan de ska ätas.
 • Tillaga kött ordentligt.

Din veterinär vet vad som är bäst för ditt husdjur, så följ hans eller hennes rekommendationer. Det är det bästa du kan göra för att skydda din hund eller katt från inälvsmask.

Undvik att hunden blir sjuk av mask när du reser

I Central- och Sydeuropa finns risk för att din hund kan bli smittad med rävens dvärgbandmask och den tropiska hjärtmasken.

 • RÄVENS DVÄRGBANDMASK (echinococcer) finns särskilt i södra Tyskland och Schweiz, men har också börjat sprida sig ut över hela Europa. Det innebär att smittsam rävdvärgbandmask också har påvisats i Danmark och Sverige. Det rekommenderas att hundar som har varit i Centraleuropas bergsområden och som kan ha ätit möss och andra gnagare behandlas mot mask 1-2 dagar innan återresan.
   
 • Den TROPISKA HJÄRTMASKEN finns i Sydeuropa och överförs till hundar genom myggstick. Smittan kan vara dödlig för hundar och är mycket svårbehandlad.

Båda maskinfektionerna kan överföras till människor. Det är därför viktigt att vara observant på hur man kan förebygga smittspridning.