Virbac Sverige
Veterinärmedicinska läkemedel till smådjur
Produktnamn Typ SmPC
Alizin Vet. Reproduktion Alizin Vet. SmPC
Aniketam Vet. Smärta och anestesi Aniketam Vet. SmPC
Canergy Vet. Neurologi Canergy Vet. SmPC
Canicaral Vet. Smärta och anestesi

Canicaral Vet. 40 mg SmPC

Canicaral Vet. 160 mg SmPC

CaniLeish Vacciner CaniLeish SmPC
Canigen Vacciner

Canigen DHPPi SmPC

Canizol Vet. Hudprodukter Canizol Vet. SmPC
Cortavance Vet. Hudprodukter Cortavance Vet. SmPC
Cyclance Vet. Hudprodukter Cyclance Vet. SmPC
Easotic Vet. Hudprodukter Easotic Vet. SmPC
Epirepress Epilepsi

Epirepress 100 mg SmPC

Epirepress 15 mg SmPC

Exoflox Vet. Antibiotika Exoflox Vet. SmPC
Euthasol Vet. Avlivning Euthasol Vet. SmPC
Inflacam Smärta och anestesi Inflacam SmPC
Metomotyl Mag-tarm sjukdom Metomotyl SmPC
Milpro Vet. Avmaskning

Milpro SmPC 16 mg/40 mg

Milpro SmPC 4 mg/10 mg

Milpro SmPC 2,5 mg/25 mg

Milpro SmPC 12,5 mg/125 mg

Nerfasin Vet. Smärta och anestesi

Nerfasin Vet. 100 mg/ml SmPC

Nerfasin Vet. 20 mg/ml SmPC

Otimectin Hudprodukter Otimectin SmPC
Suprelorin Reproduktion Suprelorin SmPC
Synthadon Smärta och anestesi Synthadon SmPC
Vetflurane Smärta och anestesi Vetflurane SmPC
Virbagen Omega Vacciner Virbagen Omega SmPC
Ypozane Vet. Reproduktion Ypozane Vet. SmPC
Zoletil Vet. Smärta och anestesi

Zoletil 25+25 mg/ml SPC

Zoletil 50+50 mg/ml SPC

 

Veterinärmedicinska läkemedel till häst
Produktnamn Typ SmPC
Dilaterol Vet. Luftvägssjukdomar Dilaterol Vet. SmPC
Eraquell Vet. Avmaskning Eraquell Vet. SmPC
Equibactin Vet. Antibiotika Equibactin Vet. SmPC
Equimax Vet. Avmaskning Equimax Vet. SmPC
Euthasol Vet. Avlivning Euthasol Vet. SmPC
Inflacam Smärta och anestesi Inflacam SmPC
Nerfasin Vet. Smärta och anestesi

Nerfasin Vet. 100 mg/ml SmPC

Nerfasin Vet. 20 mg/ml SmPC

Prosolvin Vet. Reproduktion Prosolvin Vet. SmPC
Vetflurane Smärta och anestesi Vetflurane SmPC

 

Veterinärmedicinska läkemedel till nöt
Produktnamn Typ SmPC
Bovigen RCE Vet. Vacciner Bovigen RCE Vet. SmPC
Euthasol Vet. Avlivning Euthasol Vet. SmPC
Inflacam Vet. Smärta och anestesi Inflacam SmPC
Nerfasin Vet. Smärta och anestesi

Nerfasin Vet. 100 mg/ml SmPC

Nerfasin Vet. 20 mg/ml SmPC

Prosolvin Vet. Reproduktion Prosolvin Vet. SmPC
Vetflurane Smärta och anestesi Vetflurane SmPC