Glutenfritt foder

Glutenfritt foder utan konstgjorda färg- och smakämnen

Glutenfritt foder

Spannmål, som är den största källan till stärkelse, kan innehålla gluten och orsaka en reaktion i samband med födoämnesintolerans hos husdjur – precis som hos människor. Gluten är en typ av protein som finns i vete, råg, korn och havre. Våra produkter är framställda helt utan dessa spannmål.

Inget vete eller majs

Vi har valt att utesluta de mest riskabla källorna till mykotoxiner – vete och majs – från våra VETERINARY HPM®-recept. Som en del av vår kvalitetskontroll, som godkänts av berörda myndigheter, fortsätter vi emellertid att bevaka dessa ämnen vars förekomst är olämplig i större mängder.

Inga konstgjorda färgämnen

Vårt foder har en naturlig färg utan några konstgjorda färgämnen.

Inga konstgjorda smakämnen

Den utmärkta smaken beror uteslutande på fodrets sammansättning av animaliskt protein och på vår tillverkningsprocess. Inga konstgjorda smakämnen har tillsatts.

Vegetabiliska ingredienser (icke GMO)

Vårt foder innehåller endast ett fåtal vegetabiliska ingredienser, och vår kvalitetspolicy ställer höga krav på våra leverantörer: Vegetabiliska ingredienser får inte härröra från GMO-grödor.

Lågt innehåll av allergener

VETERINARY HPM® är särskilt utvecklat för att vara fritt från många av de vanligaste födoämnesallergenerna hos husdjur.

Tydlig och transparent märkning

Vi anser att det är viktigt för djurägare att veta exakt vad de matar sina husdjur med, och är därför mycket noga med att märkningen måste vara tydlig och transparent. Därför har vi utöver den obligatoriska informationen också valt att informera djurägare om kolhydratinnehållet i vårt foder, inklusive stärkelse, och detta anges på våra förpackningar.
 

VETERINARY HPM® – ingredienser av hög kvalitet